Verbetermanagement

Vormen van verbetermanagement en soorten verbetermethodieken

Waarom Verbetermanagement

Waarom Verbeter management

Uit onderzoek is gebleken dat wanneer u processen structureel volgens een methode of procesanalyse model verbetert, de prestaties blijvend toenemen. Het maakt dan niet uit welke verbetermethodiek u kiest. Succesvolle organisaties zien verbeteren als wat gewoon dagelijks bij het werk hoort. Ze doen dit op basis van data, feiten en gebruiken managementinformatie elke dag.
Zowel zakelijke als particuliere klanten verwachten tegenwoordig meer en durven steeds gemakkelijker iets anders te proberen. Ook stellen ze vaker hun bestelmoment tot het laatst toe uit of ze willen hun bestelling naderhand nog wijzigen. Dit vraagt nogal wat van uw organisatie. Het betekent in feite dat u en uw medewerkers de bedrijfsprocessen regelmatig moeten aanpassen c.q. veranderen. Aanpassingen en veranderingen doorvoeren zijn niet zo vanzelfsprekend, maar worden heus dagelijks verlangd.

Gelukkig valt dit Continu Verbeteren te leren.

Investeer in uzelf en uw medewerkers, dat is net zo belangrijk als investeren in nieuwe slimme technologie.

Operationeel Management

De wijze waarop managers, teamleiders en medewerkers dagelijks invulling geven aan het beheersen en verbeteren van de primaire processen binnen een bedrijf of organisatie, noemen we Operationeel Management. Het is erop gericht om prestaties die ertoe doen, zichtbaar te maken, de oorzaak van problemen te traceren en direct (verbeter-)acties te ondernemen. Hierbij hebben de manager, de teamleider en medewerkers allemaal een actieve (vaak nieuwe) rol. Het afleren van oud en het aanleren van nieuw gewenst gedrag gaat niet vanzelf. Dat verdient begeleiding/facilitering, training en coaching.

Aandachtsgebieden Operationeel Management:

 • Prestaties: het dagelijks inzichtelijk maken en sturen op kritische prestatie indicatoren (KPI’s).
 • Verbeteren: van kleine verbeteracties (PDCA) tot kleine verbetercirkels, met onderbouwde probleemanalyse en oplossing door verbeterteams (mini-KAIZEN).
 • Teamwerk: met de gewenste houding/gedrag en het feedback geven/ontvangen, leren samenwerken en meer werkplezier beleven.

Continu (Leren) Verbeteren

Als bedrijven hun bedrijfsresultaten willen verbeteren, wordt er meestal direct gestart met de invoering van verbetermethodes. Maar verbetermethodes alleen zorgen niet voor een duurzaam succes. Zonder een duidelijke aftrap (kick-off) met de hele organisatie, waarin iedereen op inspirerende wijze het WAAROM, WAT en HOE kan beleven en bediscussiëren, ontbreekt al een eerste heel belangrijke schakel voor een succesvol veranderproces of transformatie.

Hieronder de onderdelen van mijn integrale aanpak.

 • Scan & nul-meting
 • De missie, visie, kernwaarden van de Organisatie (opnieuw) met het MT bepalen
  Incl. het commitment van het MT, verwerkt in hun Change Story
 • Kick-off bijeenkomst met alle medewerkers en presentatie van de Change Story
 • Stapsgewijze (afdeling/teams) invoering Operationeel (Verbeter) Management
 • Meerdaagse training (met tussenpozen) voor het hele management en andere “trekkers” in de transformatie naar Continu (Leren) Verbeteren. Hierin komen zowel “harde” methodes/technieken als “zachte” vaardigheden aan bod, verdeeld over de volgende aandachtsgebieden:
  – Strategie in praktijk brengen
  – Operationeel Management
  – Houding/Gedrag en Leiderschap
  – Problem Solving
  – Transformatie/Veranderen
  – Proces Optimalisatie
  – (Door)Ontwikkeling
 • Coachingsessies

Verbetermethodieken

Verbeter- methodieken

TPM (een geoliede productie)

Total Productive Maintenance (TPM) is in de jaren ’80, vanuit de invalshoek onderhoudsmanagement, ontwikkeld voor de maakindustrie. TPM heeft als doel het maximaliseren van de effectiviteit en productiviteit van productieprocessen tot een geoliede productie(organisatie). Medewerkers worden gestimuleerd zelfstandig te werken met leidinggevenden in een coachende rol.

Teams zijn dagelijks op de werkvloer bezig met het verminderen van 3 soorten effectiviteitsverliezen op hun machines of productielijnen. Met behulp van de Overall Equipment Effectiveness (OEE) methode worden respectievelijk de stilstandsverliezen, de snelheidsverliezen en de kwaliteitsverliezen gemeten en zichtbaar gemaakt. Het productgetal van de drie effectiviteitsgraden geeft het OEE-cijfer, oftewel de totale effectiviteit van een machine of complete productielijn.

OEE is zeer concreet. Heel vaak blijkt, na eerste metingen binnen een bedrijf, dat de OEE ver onder de 50% ligt, terwijl met TPM minstens 85% haalbaar is. De implementatie van werken met de OEE-methode kost enkele maanden. Dat van de volledige TPM-methodiek enkele jaren. TPM dient meestal als fundament voor LEAN Manufacturing.

LEAN kent vijf principes.

LEAN (“slank”/ “fit”) Manufacturing is als bedrijfsstrategie in de jaren ’90 op komen zetten in de automobielindustrie. Een direct gevolg en afgeleid van het Toyota Productie Systeem (TPS). LEAN is een echte transformatie.
LEAN kent 5 principes

 • Specificeer de waarde voor de klant (waar is uw klant echt bereid voor te betalen?)
 • Analyseer de waardestroom (waar zitten de verspillingen?)
 • Creëer flow (uw producten zo snel mogelijk en zonder stilstand door de productie)
 • Pull vanaf de klant (produceer alleen dan én wat de klant bestelt)
 • Streef naar perfectie (Porsche: “perfect ist nicht gut genug”)

Minstens zo belangrijk, als de principes en vele methodes, is de LEAN-cultuur. Alleen bedrijven die volgens deze filosofie consistent werken, zijn echt succesvol.

De LEAN-cultuur heeft vijf kernwaarden.

 • Uitdagingen: graag zelf en met elkaar uitdagingen aangaan en deze ook afmaken.
 • Kaizen: letterlijk ‘continu verbeteren’. Medewerkers zelf dagelijks verbeteringen op de werkvloer laten signaleren, benoemen, doorvoeren en faciliteren.
 • Gemba: ‘ga naar de bron’. Het management is elke dag een substantieel deel van zijn tijd op de werkvloer om zelf te kijken en actief te luisteren.
 • Respect: respect voor alle mensen en medewerkers, ook in de missie vertaald naar het bouwen aan een divers en duurzaam medewerkersbestand.
 • Teamwerk: samen doelen begrijpen en bereiken. Medewerkers die zich, zowel individueel als in teamverband, een werkleven lang kunnen ontwikkelen.

WCM

World Class Manufacturing (WCM) of Operational Excellence (OpEx) is een filosofie, waarbij een organisatie wil excelleren qua productiviteit, logistiek, kwaliteit en in wendbaarheid. Daarbij worden veel verbetermethodieken gecombineerd. De belangrijkste zijn ook hier weer TPM en LEAN, aangevuld met bijvoorbeeld 6-Sigma en Agile.

Contact Formulier

Van Den Akker Advies

Groningen
KvK: 73924679
BTW: NL001542660B34

‭06-27549524

info@vandenakkeradvies.nl

Pin It on Pinterest

Share This